Polityka prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych przez firmę EXCELEAD S.A..

1. Administratorem danych osobowych jest EXCELEAD S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 61/211, 01-031 Warszawa, NIP: 521 363 24 36, Regon: 146169987, KRS: 0000424058 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), wysokość Kapitału Zakładowego 323 200 PLN, opłacony w całości.
2. Za Użytkownika uznaje się osobę, która zarejestrowała się w Serwisie i wyraziła akceptację Regulaminu.
3. W ramach świadczenia usługi Calltracker Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
4. Administrator wyróżnia następujące rodzaje danych:
1) Dane osobowe, dobrowolnie dostarczane przez użytkowników, niezbędne do rejestracji w Usłudze, korzystania z niej oraz kontaktu z Użytkownikiem, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy, adres siedziby, numer NIP, nazwę domeny.
2) Dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie www.calltracker.pl wraz z plikami cookies. Ciasteczka służą identyfikacji przeglądarki, by zapewnić optymalną nawigację po udostępnianych zasobach. Nie zawierają żadnych danych osobowych. Zawierają natomiast dane informatyczne między innymi informacje o używanych przez użytkowników typach systemów operacyjnych, typach przeglądarki, adresach IP, nazwie domeny, źródłach odwiedzin i czasie spędzonym w witrynie. Dane te mogą być wykorzystywane do mierzenia sposobu korzystania przez użytkowników z witryny i rozwijania poziomu jej użyteczności.
3) Dane, w tym dane osobowe pozyskane w wyniku świadczenia usługi Calltracker na rzecz Użytkowników w stosunku, do których Excelead pełni rolę Procesora. Na podstawie odrębnych umów Użytkownik również może być Procesorem takich danych (np. agencja marketingowa).
5. Przeglądanie strony nie wymaga udostępniania danych osobowych.
6. Aby uzyskać dostęp do Usług oferowanych przez Serwis, należy dokonać procesu rejestracji, który wymaga podania danych osobowych.
7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wykonywania umowy lub działań mających na celu jej zawarcie oraz na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
8. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) funkcjonowania serwisu i świadczenia usług;
2) dokonywania pomiarów i udoskonalania własnych usług;
3) identyfikacji użytkownika w sprawach: roszczeń, próśb, reklamacji;
4) dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika;
5) informacyjnych zawierających komunikaty, wiadomości i informacje z serwisu;
6) wskazanych w stosownych zgodach.
9. Administrator w celu wykonania umowy może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą telefonu, poczty e-mail oraz tradycyjnej korespondencji pocztowej.
10. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016).
11. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres korzystania z Usługi. Następnie zostaną usunięte przez Administratora albo poddane anonimizacji.
12. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności lub naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa i zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności.
13. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, jednak w przypadku naruszenia Regulaminu, obowiązującego prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości lub innym uprawnionym podmiotom na ich wniosek.
14. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym w zakresie utrzymania serwisu, obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej. Podmioty takie będą spełniały wymagania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych będzie się odbywało na podstawie odpowiednich umów.
15. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych ma wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. W szczególności ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Wnioski w tym zakresie należy kierować do Administratora w formie mailowej (kontakt@calltracker.pl) lub pisemnie. Żądanie usunięcia danych będzie wiązało się z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
16. Strona calltracker.pl korzysta z plików cookies podmiotów trzecich takich jak:
1) Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
2) Facebook – więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
3) Salesmanago – więcej informacji można znaleźć na stronie: http://pomoc.salesmanago.pl/ochrona-danych-osobowych/
4) Stosujemy usługę reCAPTCHAv3, która podlega polityce prywatności Google wskazanej na stronie https://policies.google.com/privacy
17. Administrator w trakcie realizacji płatności opiera się podmiotach pośredniczących (dotpay.pl paypal.pl) przez co nie zbiera i nie przechowuje wrażliwych danych związanych z realizacją procesu płatności np. informacji o karcie kredytowej.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Zapisz się do naszego newslettera

Cotygodniowa dawka inspiracji prosto na Twoja skrzynkę.

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż: +48 22 765 60 31

Wsparcie techniczne: +48 535 897 265

kontakt@calltracker.pl

Excelead S.A.
Al. Jana Pawła II 61 lok. 211
01-031 Warszawa